Ik kan het!

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

De EMDR-behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en kinderen. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Wanneer EMDR?

EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen “verwerken” deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten:

 • Prikkelbaarheid

 • Woede-uitbarstingen

 • Concentratiestoornissen

 • Overmatige waakzaamheid

 • Buitensporige schrikreacties

 • Moeite met in- of doorslapen

 • Nachtmerries of flashbacks

 • Beperkt uiten van gevoelens

 • Intense reacties van angst

 • Hulpeloosheid of walging

 • Instabiliteit in de emotionele beleving

 • Hoofd- of buikpijn (vooral bij kinderen)

 • Tinnitus
 • Misofonie
 • Rouwverwerking
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Verslavingen
 • Angstklachten

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigde ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenis te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe werkt EMDR?

Er zal aan je gevraagd worden om aan de nare belevenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Sommige mensen vinden het fijn dat ze er alleen maar aan hoeven te denken, te visualiseren, in plaats van ieder detail aan mij te moeten vertellen. Dat is niet nodig! Mag uiteraard wel.

Dit gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Door het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut of met een speciale EMDR lichtbalk wordt het ‘informatieverwerkingssysteem’ in de hersenen gestimuleerd.

Deze methodiek brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Je wordt na elke set oogbewegingen gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Contra-indicaties EMDR

Epilepsie
Hartritmestoornissen
Hersenletsel
Ernstige psychiatrische stoornissen
Gebruik van antidepressiva

Wil je verandering? Maak dan een afspraak. Ik help je graag verder!

 

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?

Het mooiste wat je kunt worden is
jei