Familieopstellingen

De dynamiek binnen relaties

We zijn allemaal deel van één of meerdere systemen. We zijn verbonden met elkaar en zitten met z’n allen in een web. Wat soms een verstrikking is. Verre van fijn. Het blijkt dat de rol die je vroeger innam in je gezin van herkomst keer op keer als patroon terug komt in je leven. De relatie met je partner, ouders, kinderen, vrienden, collega’s en familie brengt niet alleen voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als mens mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en uiten zich in onze huidige relaties. Sommige patronen worden van generatie op generatie doorgegeven.

Met behulp van familieopstellingen kunnen deze innerlijke patronen op een eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden, (h)erkend en geaccepteerd. Je ontdekt welke redenen er waren, waardoor jij en de anderen deden zoals ze deden. Met deze inzichten ontwikkel je meer innerlijke ruimte en (be)grip, waardoor je in tal van levenssituaties je vrijer kunt opstellen. Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en heling en een andere kijk op het eigen familiesysteem.

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van wat je een soort “levende familiefoto” zou kunnen noemen. Jouw dynamiek wordt letterlijk zichtbaar gemaakt door de leden van jouw familiesysteem op te stellen. Dit gebeurt door middel van plaatsvervangers, representanten genoemd.

Na een voorgesprek over jouw ingebrachte thema en jouw ingrijpende feitelijke gebeurtenissen in een familie zoals; vroeg overlijden van ouders, grootouders, kinderen, broertjes en zusjes, doodgeboren kinderen, echtscheiding, ‘vergeten’ of uitgestoten familieleden, eerdere liefdes, adoptie, ernstige ziekten, ongelukken, oorlogssituaties en meer, word je uitgenodigd om mensen te kiezen die representant kunnen zijn. De representanten worden intuïtief op een plek neergezet. De opstelling komt tot leven en eventuele verstrikkingen worden zichtbaar en voelbaar. Het is en blijft verbluffend te zien hoe de representanten op de hun toegewezen plek dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen gaan ervaren als de oorspronkelijke familieleden. Op deze manier krijg je inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen. Liefdevol begeleiden, zorgen voor herordenen en je eigen plek in te laten nemen zorgen ervoor dat je je weer vrijer voelt en vastzittende emoties los kunnen komen.

Voorbeeldvragen

Opstellingen helpen vooral met vragen die je al langer bezighouden en waarmee je op een of andere manier maar niet veel verder mee komt. Een paar voorbeelden:

  • Hoe vind ik meer rust in mezelf?
  • Ik voel me altijd zo verantwoordelijk, hoe kan ik hier mee om leren gaan?
  • Ik vind het lastig om keuzes te maken
  • Ik durf maar steeds niet voor mezelf te kiezen
  • Ik voel mijn hele leven lang al dat er iets niet klopt; alsof ik er niet bij hoor
  • Ik wil inzichten in de dynamiek uit het gezin waar ik vandaan kom
  • Mijn relatie loopt niet lekker en het lukt me niet om het te veranderen
  • Hoe komt het dat ik steeds tegen dezelfde problemen aanloop?

Opstellingen kunnen één op één plaatsvinden of in een groep met representanten. Ik begeleid individuele of partneropstellingen in mijn praktijk en ik geef maandelijks een opstellingendag op locatie. Je kunt deze dag bijwonen als vraagsteller of als representant. Wil je ook onderzoeken welke patronen jij hebt overgenomen uit jouw systeem waar je niet meer blij van wordt? Of wil je kennismaken met dit fantastische fenomeen ….. GEEF JE DAN NU OP! Inspirerend, verbluffend, een groot cadeau voor jezelf waar je de rest van je leven van zult profiteren

Afspraak maken of een vraag stellen?

×