Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van

Regressietherapie

Wat is regressietherapie?

Regressie betekent letterlijk “teruggaan in de tijd”. Alles wat je ooit hebt meegemaakt ligt ergens in het onderbewuste opgeslagen. Tijdens een sessie is het mogelijk om terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. We leggen momenten bloot waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt en onderzoeken of deze een doorwerking heeft in het heden. Of we gaan op zoek naar het ontstaan van een klacht die zijn oorsprong heeft in het verleden. Vaak belemmeren deze ons bij het maken van nieuwe keuzes. Een regressietechniek is tranceTrance is een alledaags verschijnsel, een toestand die iedereen kent. Bijvoorbeeld het helemaal opgaan in een boek of een spannende film, waardoor je de omgeving vergeet. Over het algemeen geeft dit een prettig gevoel. 

Tijdens regressietherapie herbeleef je in trance ervaringen uit het verleden, dat kan zijn in het huidige leven of in vorige levens. Je onderbewustzijn selecteert zelf in welk ervaringsgebied moet worden gewerkt. Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben kunnen we in trance opnieuw ervaren. Door het onderzoeken van het verleden ontstaat bewustwording van het probleem. Daarna ga je op zoek naar wat nodig is om deze gebeurtenis te helen en te integreren in je huidige leven. 

Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen ‘weten’ het gewoon. Tijdens herbeleving blijf je je bewust van het contact met de therapeut, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de heling. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

 

Het mooiste wat je kunt worden is
jei
Het mooiste wat je kunt worden is
jei