Hoeveel stress ervaar jij? Bepaal met deze test jouw stressniveau.

Iedereen kan een tijdje hard werken of stress verdragen. Het gaat mis als dit te lang duurt en er weinig mogelijkheden zijn om tussentijds tot rust te komen. Er zou een evenwicht moeten zijn tussen draaglast, wat je moet doen en wat je energie kost, én draagkracht, wat je aankunt en wat je energie geeft. Bij mensen met stressklachten is deze balans verstoord. Er gebeurt steeds wat meer energie kost dan dat ze het energie geeft.

De Holmes en Rahe stresspuntenlijst gaat ervan uit dat stress gemeten kan worden aan de hand van belangrijke levensgebeurtenissen, die je hebt meegemaakt in het afgelopen jaar.
Markeer de levensgebeurtenissen die bij jou in het afgelopen jaar voorkwamen en tel het aantal punten op om je score te bepalen. Gebeurtenissen die meerdere keren voorkomen tellen ook dat aantal keer mee. De waarden zijn relatief en niet absoluut.

Een score van 250 punten of meer is een indicatie dat je te gestrest bent en richting overspannenheid gaat. Houd daarbij in het achterhoofd dat mensen verschillen in hun gevoeligheid voor stress. Bij een lage stresstolerantie kan een score van 150 punten voor persoon A al veel zijn terwijl dat voor persoon B pas bij een score van 300 geldt. Bij een score van 300 punten of meer is er risico op ziekte.

 

 GEBEURTENIS STRESSWAARDE
 Dood van partner100
 Echtscheiding73
 Het uit elkaar gaan van partners65
 Gevangenisstraf63
 Overlijden van een naast familielid63
 Persoonlijk letsel of ziekte53
 Huwelijk / Samenwonen50
 Ontslag47
 Aanhoudende slaapproblemen46
 Verzoening van (huwelijks)partners45
 Pensionering45
 Verandering in gezondheid gezinslid44
 Zwangerschap40
 Seksuele moeilijkheden39
 Geboorte, nieuw gezinslid39
 Gepest worden (werk, sociale media, enzovoort)39
 Veranderingen in het bedrijf39
 Verandering in financiële status38
 Overlijden van een goede vriend37
 Verandering van baan en functie36
 Leven met een geheim of leugen36
 Toename in het aantal relatieconflicten36
 Hypotheek of lening31
 Stress rond nieuwe technologieën30
 Veelvuldige filestress30
 Voortdurende bereikbaarheid (mobiel/mail/sociale media)30
 Verandering in verantwoordelijkheid op het werk29
 Zoon of dochter verlaat het huis29
 Moeilijkheden met (schoon)familie29
 Bijzondere persoonlijke prestatie28
 Partner gaat werken of stopt met werken26
 Beginnen met of voltooien van een opleiding26
 Verandering in levens- / woonomstandigheden25
 Verandering van persoonlijke gewoonten24
 Moeilijkheden met leidinggevende23
 Verandering van werkuren of werkomstandigheden20
 Verhuizing / Veranderen van woonplaats20
 Verandering van school20
 Verandering in vrijetijdsbesteding19
 Verandering in kerkelijke activiteiten19
 Verandering in sociale activiteiten18
 Verandering in slaapgewoonten16
 Verandering in aantal contacten met familie15
 Verandering in eetgewoonten15
 Vakantie13
 Kerstmis13
 Kleine wetsovertredingen / Boete11
 Andere:Hoe zwaar weegt
deze voor jou?

 

Hoeveel punten scoor jij? Een score van < 150 is weinig risico op ziekte. Een score van 150 – 299 is een matig risico op ziekte. Een score van 300 > is een risico op ziekte.

Wil je weten wat je kunt doen om je draagkracht weer te vergroten? Hoe de balans tussen de energiegevers en energielekken te herstellen zodat je weer in balans komt? Neem dan contact met mij op om een gesprek in te plannen.

Het mooiste wat je kunt worden is JEI

 

Neem contact met mij op voor een

vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek,

intakegesprek of vraag