Het ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. Eén op de drie werknemers ervaart een te hoge werkdruk. Het zijn vaak de zeer betrokken medewerkers met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel die een burn-out krijgen of overspannen worden. Ze raken uitgeput na een lange periode van overbelasting.

Burn-out treedt pas op na langdurige, vaak jarenlange roofbouw op het lichaam, en ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug blijven doorgaan. Burn-out is een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand, die vooral verband houdt met het werk, met kenmerken als: uitputting, gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk. Zo langzamerhand is dit volksziekte nummer 1. We gaan maar over grenzen heen en luisteren niet naar alle signalen die constant langskomen.

Een burn-out wordt niet veroorzaakt door een psychische stoornis, een burn-out veroorzaakt wel psychische en fysieke klachten.

Burn-out en depressie geven een overspannen gevoel en kunnen ontstaan door een combinatie van allerlei factoren. Ook de symptomen zijn divers zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen en/of lichamelijke klachten. Het kan het gevoel geven van “opgebrand zijn”, geen of onvoldoende energie en motivatie. De situatie is per persoon verschillend.

Het verschil tussen depressie en burn-out is niet gemakkelijk vast te stellen. Het lijkt namelijk erg op elkaar en komen ook vaak samen voor. Het is niet uitzonderlijk dat een ernstige burn-out ook depressie symptomen kan uitlokken.

Er is ook verschil tussen stress en burn-out. Hoe onderscheid je beide problemen nu eigenlijk? Want iedereen heeft wel eens last van wat stress. Maar als stress zich maar opstapelt en opstapelt, kan dit na een tijdje leiden tot een burn-out. Een burn-out ontstaat dus niet zonder het hebben van stress, maar andersom kan stress wel voorkomen dat je niet terecht komt in een burn-out. Het is dus nuttig de stresssymptomen op tijd te herkennen, aan te pakken en een burn-out te voorkomen.

Onderstaand bepaalde eigenschappen die ervaren wordt bij stress en burn-out:

Stress > Je zet je te veel in > Je ervaart emoties sterker > Veroorzaakt hyperactiviteit > Je hebt minder energie > Kan leiden tot angst > Lichamelijke gevolgen > Hogere kans op vroegtijdige sterfte

Burn-out > Geen of weinig inzet > Je ervaart een afvlakking van emoties > Veroorzaakt een hulpeloos gevoel > Je hebt minder motivatie en hoop > Kan leiden tot depressie > Emotionele gevolgen > Hogere kans op uitzichtloosheid

Stress- en burn-out coaching is een intensieve en systematische vorm van coaching en is een gestructureerd en doelgericht proces. Het vergroot de persoonlijke effectiviteit door de mentale vitaliteit en veerkracht te ontwikkelen.

Doelen van de coaching kunnen zijn:

 • Voorkomen van of verkorten van ziekteverzuim
 • Herstel van energie, veerkracht en vitaliteit
 • Inzicht in eigen stressbronnen
 • Bewustwording van eigen manier van omgaan met stress
 • Vaardigheden in het omgaan met stress
 • Leren herkennen van en omgaan met stressverhogende gedachten
 • Helpen aanpakken van stressverhogende omgevingsfactoren
 • Versterken van competenties:
   • Zelfvertrouwen
   • Assertiviteit / grenzen aangeven / nee zeggen
   • Stressbestendigheid
   • Doseren
   • Plannen en prioriteiten stellen
 • Zinvol leven, talenten en drijfveren
   • Wie is de coachee? > waarden en gelukkig leven
   • Wat kan de coachee? talenten
   • Wat wil de coachee? > drijfveren
 • Werkhervatting en terugvalpreventie

Is bovenstaande herkenbaar voor jou of wellicht van toepassing op één van je werknemers? Stop met over grenzen heen gaan! Neem contact op om te kijken wat ik voor jou óf je werknemer zou kunnen betekenen.

De begeleiding hiervoor is holistisch. Dit houdt in dat er naar de individu en omgeving als geheel wordt gekeken. Lichaam, emoties, het denken maar ook de omgeving spelen een rol in klachten die zijn ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van zes herstelfactoren die elkaar beïnvloeden:

 • Acceptatie
 • Balans tussen inspanning en ontspanning
 • Contact met lichaam en hart
 • Zelfinzicht en bewustwording
 • Stofwisseling
 • Steun en omgeving

Het mooiste wat je kunt worden is jei