Koester het kind in jezelf! Het wil gezien en gehoord worden

Innerlijk Kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het “gewonde kinddeel”, te ontdekken en te verwerken.

Bij innerlijk kindwerk gaan we ervan uit dat ieder mens een ‘innerlijk kind’ heeft. Een deel van ons leeft nog in oude gevoelens en overtuigingen van het kind van vroeger. Als baby en klein kind was je volledig afhankelijk van je opvoeders. In je eerste levensjaren spelen 3 peilers een hele belangrijke rol namelijk veiligheid, intimiteit en autonomie.

Veiligheid is de de basis voor het ontwikkelen van vertrouwen en zelfvertrouwen. Intimiteit is de basis voor het werkelijk leren verbinden met een ander en met jezelf. Autonomie staat voor helemaal jezelf kunnen zijn.

Maar weinig mensen hebben een volledig harmonieuze jeugd gehad. Vaak zijn er gebeurtenissen te noemen die ons onderuit hebben gehaald. Of was er een bepaalde druk waarnaar we ons zijn gaan gedragen. Bijvoorbeeld een onveilige jeugd door agressieve of alcoholistische ouders, of een ziekenhuisopname.

Op momenten dat je omgeving onveilig werd, er intimiteit ontbrak of weinig ruimte was voor je eigen ontwikkeling (autonomie), heb je geleerd je tegen deze pijn te beschermen. Je bent strategieën gaan ontwikkelen om te overleven. Je mocht bijvoorbeeld vroeger niet boos zijn, als jongen niet huilen, als meisje niet vies worden, niet zeuren, je kreeg weinig aandacht of er was gewelddadigheid in het gezin. Al dit soort omstandigheden heb je als kind leren overleven. Je hebt een strategie ingezet die op dat moment goed was.

Deze overlevingsstrategieën hebben je gevormd en sterk gemaakt. Maar ze hebben ook geleid tot patronen die je op dit moment in de weg zitten. Je voelt je bijvoorbeeld altijd tekort schieten, schuldig, angstig , of onvoldaan. En je merkt dat veel van wat je onderneemt om je vrij en gelukkig te voelen niet echt werkt. Je nieuwe auto, de aardige partner, het goedbetaalde werk, het grotere huis, de fantastische vakantie zijn allemaal schitterende pleisters op de wonden, maar de verwondingen zelf helen er vaak niet door. Daar is blijkbaar iets anders voor nodig.

Met innerlijk kindwerk maak je contact met je innerlijke kind. Tijdens de therapie creëer ik een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun. Je neemt de gevoelens waar en begrijpt waar ze vandaan komen. Dit kan je helpen de pijn te helen. Hierdoor kun je alsnog een stevige basis in je leven creëren.

Kindstukken kunnen getroost worden en de zorg en aandacht krijgen die ze in het verleden gemist hebben. Om welke reden dan ook. Hierdoor wordt het voor deze kindstukken mogelijk om mee te groeien naar volwassenheid. Kijk ook eens bij Regressietherapie over het oplossen van vraagstukken uit het verleden.

Het mooiste wat je kunt worden is
jei
Het mooiste wat je kunt worden is
jei