Disclaimer Praktijk Jei

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op elk bezoek dat je brengt aan de website van Praktijk Jei voor Psychodynamische Therapie, Coaching & Training, hierna te noemen Jei. Door het gebruik van de website accepteer je de volledige inhoud van de disclaimer.

Het bezoeken van mijn website is geen vervanging van een consultatie van de huisarts. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over je gezondheid altijd je arts of medisch specialist, zodat medische oorzaken worden uitgesloten. Ik ben geen arts.

Ik zie de therapieën en coaching die ik geef, zoals beschreven op mijn website, als een aanvulling op de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie die op deze website is vermeld. Hoewel de artikelen op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn geschreven, kunnen er desondanks onjuistheden in staan. Er kunnen onder medisch deskundigen/therapeuten nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen. Ik neem dan ook geen enkele verantwoordelijkheid over eventuele onvolkomenheden op de website. Jei kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de keuze van het gebruik van de informatie zoals gegeven op de website.

Auteursrechten
Alle rechten v.w.b. de opgenomen informatie, zoals teksten en fotomateriaal, op de website, liggen bij Jei. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jei.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan door Jei te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website gepubliceerd zijn. Jei adviseert je regelmatig kennis te nemen van de inhoud van de disclaimer zodat je op de hoogte bent van de meest recente inhoud daarvan.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over de disclaimer? Deze kun je e-mailen naar: [email protected]

Het mooiste wat je kunt worden is
jei